Utställningar 2011

Ort/Datum

Domare Resultat
     
Väderstad, Linköpings kattklubb 20 augusti
Skönhetens Katana / klass 12  Marie Westerlund Ex1
     
Eskilstuna, Mellansvenska kattklubben 17 september
Skönhetens Katana/klass 11 Charles Spiker Ex 2
     
     
Uppsala, Uppsala kattklubb 23 oktober
Skönhetens Katana/ klass 11 Lene Glem Ex 3