DOMINIQUE

  Dominique var en blåtabbymaskad hona som vi skaffade som sällskap åt våran första katt Bobbie. Hon lämnade oss hösten 2005 p.g.a. njurinsufficiens.